11a Jornada Lluís M. de Puig - Els drets lingüístics a Europa: el cas del català

Publicat el 20/05/2024
|

La 11a Joranda Lluís M. de Puig celebrada el 7 de maig al marc de la celebració del Dia d'Europa amb la conferència "Els drets lingüístics a Europa: el cas del català", a càrrec de la Dra. Anna M. Pla Boix professora de dret públic de a UdG. La conferència compta també amb un breu homenatge al 75è aniversari del moviment europeu amb un record pels catalans que participaren al moviment fundacional, a càrrec del Sr. Xavier Ferrer, president emèrit del Consell Català del Moviment Europeu.