NOTÍCIES

Actualització: Novetats en les mesures de l’Ajuntament de Girona per evitar la propagació del COVID-19 i mitigar-ne els efectes (17.50 h)
07/04/2020 18:01 H

L'alcaldessa de Girona envia una carta una carta al president del Govern espanyol per demanar que rectifiqui respecte la retallada en polítiques d'ocupació a Catalunya. El document el subscriuen 189 alcaldes i alcaldesses i busca garantir els serveis públics d'ocupació locals quan acabi l’emergènci

Actualització: Novetats en les mesures de l’Ajuntament de Girona per evitar la propagació del COVID-19 i mitigar-ne els efectes (18.20 h)
08/04/2020 18:20 H

L’Ajuntament de Girona atén gairebé 4000 consultes al telèfon d’atenció ciutadana en dues setmanes. La major part de les trucades fan referència a qüestions sobre educació, recaptació i mobilitat L’Ajuntament de Girona ha atès un total de 3.997 consultes a través del telèfon municipal d’atenció ciu

Actualització: Novetats en les mesures de l’Ajuntament de Girona per evitar la propagació del COVID-19
14/03/2020 14:35 H

L’Ajuntament executa el tancament de bars i restaurants, prohibeix l’accés a la Muralla i la Font del Ferro i anul·la el concert inaugural d’Strenes Després que s’hagi fet públic el decret de la Generalitat de Catalunya que estableix noves mesures per evitar el contagi del COVID-19, l’alcaldessa de

INCIDÈNCIES

S'han suspès els termes i interromputs els terminis per a la tramitació dels diferents procediments incoats per l'Ajuntament de Girona des de el dia 14 de març de 2020 i fins a la finalització de l'estat d'alarma
17/03/2020 09:50 H

El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s'escau, les pròrrogues de la mateixa. Amb data 14 de març de 2020 ha estat objecte de publicació al BOE núm.67 el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a l

S'han interromput els terminis i procediments de les convocatòries de subvencions
25/03/2020 21:07 H

Mentre duri aquesta situació no es podran seguir els procediments de tramitació de les subvencions. Afecta als terminis de sol·licitud, justificació, publicació de les convocatòries, resolucions i notificacions, entre d'altres coses. S'han suspès els termes i interromputs els terminis per a la tram

S'ha habilitat el Pavelló Municipal de Girona-Fontajau com un hospital complementari
02/04/2020 19:50 H

L’Ajuntament de Girona col·labora amb el Departament de Salut per habilitar el Pavelló Municipal de Girona-Fontajau com un hospital complementari, i per això diverses àrees de l’Ajuntament ja estan treballant per adequar-ne les instal·lacions de manera que Salut pugui assumir la gestió de l’espai,