CP Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Publicat el 17/11/2023
|

Presentació dels certificats de professionalitat de la família professional d'Administració i gestió, que es porten a terme des del Servei Municipal d'Ocupació (Ajuntament de Girona).