Campanya Bluefields-Girona-Farsia: Ciutats agermanades, connexions solidàries. Orlando Pineda

Publicat el 17/10/2022
| 28 visualitzacions

Orlando Pineda, president de l'Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador, es dirigieix a la ciutadania de Girona per explicar què representa l'agermanament entre Bluefields i Girona, quan es compleixen 35 anys de l'efemèride.

#GironaConnexionsSolidàries