Reduïm la demanda energètica: cobertes. 3/10

Publicat el 18/05/2022
| 63 visualitzacions

La coberta de l’edifici és la superfície on es dona més intercanvi
tèrmic per metre quadrat amb l’exterior. És per on més s’escapa
l’escalfor a l’hivern i per on més entra a l’estiu.En cases unifamiliars així com en apartaments situats a les plantes
superiors dels blocs és molt important millorar l’aïllament
d’aquestes superfícies per tal de minimitzar les pèrdues
tèrmiques i reduir així la demanda energètica.En aquest vídeo us expliquem els tipus i requisits mínims que ha de tenir una coberta que tingui un aïllament dins els estàndards actuals.Aquest vídeo s’ha realitzat en el marc del projecte EDIFICAT, que ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Programa Interreg V-A Espanya- França- Andorra (POCTEFA 2014-2020) creat per la Unió Europea.