Notícies

Webinar: Gestió econòmica en temps de coronavirus

09/10/2020 14:48 H

Font: Ajuntament de Girona

Gestió econòmica en temps de coronavirus

El 13/10 de 10 a 12h, l’Oficina de Foment de les Arts organitza un webinar dirigit als professionals de les indústries culturals i creatives. L’objectiu és conèixer els recursos econòmics amb els quals comptem i planificar el curt i mitjà termini per facilitar la gestió econòmica. En la sessió online s’oferiran eines i pautes útils per gestionar la tresoreria, controlar el compte de resultats i tenir una acurada previsió d’entrades i sortides.

El taller també permet l’assessorament optatiu i personalitzat per resoldre dubtes i acompanyar en la implementació de les eines explicades.

La formació serà a càrrec d’Irene Borràs, economista, Màster en Polítiques Públiques i Socials (UPF) i Direcció General de Màrqueting (ESADE), assessora empreses i diferents organitzacions en aspectes econòmics i de comunicació, i docent en diferents universitats (UOC, UB i URV).

Aquesta activitat s’emmarca en el programa d’activitats de sensibilització, dinamització i conscienciació sobre gestió empresarial dirigit al sector professional de les indústries culturals i creatives i dinamitzat per professionals i/o formadors vinculats directament amb el sector. #ProfessionalsICC

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25 % per la Diputació de Girona.