L’Ajuntament de Girona impulsa mesures per millorar el grau de maduresa digital del sector turístic de la ciutat

13/09/2023 15:59 H

L’Ajuntament de Girona impulsa mesures per millorar el grau de maduresa digital del sector turístic de la ciutat

En el marc del projecte “Menja’t Girona”, s’ha analitzat el nivell d’adaptació tecnològica de les empreses d’allotjament, restauració, agències de viatges, activitats guiades i activitats complementàries del municipi

Imatge de la presentació de l’informe

L’Ajuntament de Girona ha impulsat un estudi sobre el grau de maduresa digital de les PIMES del sector turístic de la ciutat de Girona amb l’objectiu d’obtenir una radiografia de la implantació i ús de les eines digitals en les empreses de la ciutat. Amb base als resultats obtinguts es desenvoluparan una sèrie d’accions, principalment formatives i d’assessorament, que tenen com a finalitat donar resposta a les necessitats digitals i oportunitats que la digitalització ofereix.

La radiografia de la maduresa digital per subsectors s’ha basat en 60 enquestes i entrevistes a 5 persones representants i expertes de cada sector, fent ús de les dades d’estudis i fonts oficials. L’estudi diferencia quatre graus de maduresa digital: molt bàsic, bàsic, mitjà i alt. D’acord amb els resultats obtinguts les empreses del sector turístic analitzades es troben al segon nivell de digitalització (bàsic), amb una puntuació de 38,48%. Es tracta d’empreses que comencen a utilitzar la digitalització i l’automatització a través de canals habilitats per tercers i que posicionen el seu producte a través d’aquests canals, però que encara no han explotat tot el potencial i el valor del món digital.  

S’han analitzat cinc subsectors turístics: empreses d’allotjament, restauració, agències de viatges, activitats guiades i activitats complementàries. Per ordre decreixent, les agències de viatges són el subsector amb un major grau de maduresa digital (45,08%) seguides de les activitats complementàries (44,83%), l’allotjament (42,83%), les activitats guiades (31,35%) i la restauració, que amb un 28,31% és el subsector amb un nivell més baix de digitalització.

Pel que fa a les agències de viatges, la visibilitat en línia s'ha establert com una estratègia clau i s’han identificat necessitats formatives relacionades amb la configuració de campanyes de màrqueting digital segmentades cap a clients específics. Les activitats complementàries, en canvi, mostren un interès creixent en incorporar la innovació i els processos digitals als negocis. Hi destaquen l’oferta d’experiències mixtes en les quals se simulen experiències digitals en entorns físics, com poden ser els escape rooms. 

Més de la meitat dels establiments d’allotjament treballa amb una estratègia de màrqueting digital a la vegada que mostren interès per la millora de la seva ciberseguretat i la gestió de les dades dels clients. Pel que fa a les visites guiades, es detecta poca presència de visió estratègica i de màrqueting digital; no obstant això, hi ha consciència que les xarxes socials poden esdevenir un canal eficaç per a la promoció de les activitats guiades. Finalment, en el sector de la restauració, més del 70% de les empreses enquestades no utilitzen el màrqueting digital. Malgrat això, la gran majoria d'ells disposa d'un perfil als mapes de Google i a les xarxes socials.

En relació amb altres territoris, la digitalització de les empreses del sector turístic de Girona es troba per sobre de la mitjana estatal d’empreses del mateix sector, que compten amb un grau de maduresa digital del 31,20%.

Avui hem presentat l’informe sobre el grau de maduresa digital del Menja’t Girona, un projecte de projectes per a la ciutat, que té com a objectiu principal promoure i consolidar Girona com una destinació turística sostenible i destacar la riquesa del seu patrimoni natural, gastronòmic, hortícola, cultural i arquitectònic”, ha ressaltat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Gemma Geis Carreras. 

Girona ha de seguir avançant, i en un món global on la digitalització juga un paper clau, aquest estudi ens ha permès saber quina és la realitat de les petites i mitjanes empreses de Girona de l’àmbit turístic. Amb les dades obtingudes i la detecció de les necessitats formatives i de millora, s’ha posat al seu abast els recursos i la formació perquè puguin millorar les seves capacitats i es puguin adaptar als canvis digitals. Amb les dades i el rigor d’aquest informe fem camí per implementar polítiques públiques amb accions sòlides que faran créixer, prosperar, i fer més fortes i competitives les empreses gironines”, ha afegit la regidora.

La transició digital del sector turístic és una realitat que s'ha vist accelerada de forma exponencial des de la crisi sanitària, social i econòmica. En aquest sentit, l'Ajuntament de Girona, mitjançant el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “Menja't Girona”, pretén prendre mesures per afavorir l'adaptació a un model econòmic responsable, pròxim, sostenible i professionalitzat. 

Amb la voluntat de donar suport a les empreses i persones autònomes del sector turístic en el seu procés de transformació digital i desenvolupar estratègiques de resiliència enfront de nous reptes de l’ecosistema turístic, l’Ajuntament ofereix un servei de formació sobre capacitació digital dirigit als diferents subsectors que consta de 3 sessions cadascun i que va començar al mes de juliol amb el subsector de la restauració. La següent formació, dirigida als professionals de l’allotjament, tindrà lloc aquest octubre. Durant els mesos de novembre i desembre es portaran a terme les formacions per als subsectors de les agències de viatges, les activitats guiades i les activitats complementàries. 

Les inscripcions per als tallers de formació segueixen obertes i les persones que participin en les formacions també poden gaudir d’assessorament personalitzat. Totes aquestes activitats són gratuïtes.

La diagnosi que s’ha presentat avui la representant de l’empresa Local Soluciones Digitales, Júlia Micaló, s’ha realitzat d'acord amb l'observació directa sobre el territori (contacte directe amb les empreses), així com de les fonts estadístiques oficials. Per determinar el grau de maduresa digital de les PIMES del sector turístic gironí s’han avaluat les següents àrees: organització, comunicació i talent; experiència del client; estratègia i cultura digital; processos; infraestructura i tecnologia, i necessitats formatives.

Podeu consultar l’estudi sencer al següent enllaç

Aquesta acció s’emmarca dins de l’actuació 14 “Millora de les capacitats digitals i la governança en el marc del projecte” de l’eix 3 – Transició Digital.
El Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “Menja’t Girona” s’emmarca dins la convocatòria extraordinària del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (exp. SED091/22/000001), finançada amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del govern espanyol, a través de fons europeus NextGenerationEU. En concret, el programa representa la submesura 2 del component 14 Inversió 1 (C14.I1), Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat, del Pla de modernització i competitivitat del sector turístic.