Últimes novetats relacionades amb les Piscines Municipals del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona

03/01/2022 10:20 H

Últimes novetats relacionades amb les Piscines Municipals del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona

Noves tarifes per als nous abonats 2022.

A continuació us informem de les últimes novetats relacionades amb les Piscines Municipals del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona:

 • Aforament piscines municipals
  • Piscina Municipal de Santa Eugènia – Can Gibert del Pla

   Aforament vas gran: 30 persones (5 persones a cada carril)

   Aforament vas petit: 12 persones
  • Piscina Municipal del Complex Esportiu de Palau

   Aforament vas gran: 30 persones (5 persones a cada carril)
  • Piscina d’Estiu Zona Esportiva de la Devesa

   Aforament total: 650 persones

   Aforament vas gran: 230 persones

   Aforament vas petit: 25 persones
 • Us recordem que encara segueix vigent el sistema de reserves mitjançant cità prèvia i que serà obligatori anul·lar la cita prèvia per a qualsevol de les Piscines Municipals de l'Ajuntament de Girona en cas de no poder assistir-hi.

  L'anul·lació és pot fer per telèfon, per correu o bé presencialment en cas de ser a la instal·lació i voler anul·lar per un altre dia que ja es tingui reserva feta.

  En cas de no assistir a una reserva:

  • A la primera no-assistència es rebrà un avís verbal o per escrit.
  • A la segona no assistència es suspendrà la condició de persona abonada a les piscines municipals 7 dies consecutius a partir de l’endemà de la infracció.
  • A la tercera no assistència o posteriors es suspendrà la condició de persona abonada a les piscines municipals entre 15 dies i 6 mesos a partir de l’endemà de la infracció.
Tarifes dels nous abonats i quotes mensuals 2022
CategoriaQuota inscripcióQuota anual
Juvenil (fins a 20 anys, any natural)57,40 € 42,65 € 
Juvenil amb discapacitat1 (fins a 20 anys, any natural)39,20 € 42,65 € 
Adult 78,30 € 116,20 € 
Adult amb discapacitat139,20 € 53,65 € 
Pensionista (a partir de 65 anys, any natural)39,20 € 53,65 € 
Familiar2104,30 € 198,90 € 
Familiar amb un o més membres amb discapacitat193,90 € 179,00 € 
Familiar2 monoparental o nombrosa104,30 € 179,00 € 
Familiar2 monoparental amb un fill/a104,30 € 142,95 € 
Familiar pensionista 

(titular a partir de 65 anys)
52,10 € 80,90 € NOTA: Preus vigents des del gener de 2022. Accés gratuït fins a 3 anys.

1 Grau de discapacitat igual o superior al 33%

2 Els beneficiaris de tos els abonaments familiars seran fins a 20 anys, any natural.