L’Ajuntament de Girona destinarà 30.000 euros a la convocatòria d’Aixequem Persianes 2022

28/07/2022 11:02 H

L’Ajuntament de Girona destinarà 30.000 euros a la convocatòria d’Aixequem Persianes 2022

Les sol·licituds per participar-hi es podran presentar de l’1 al 30 de setembre. Des del 2013 fins ara, s'han atorgat 131.426 euros en forma d’ajuts econòmics a 46 iniciatives emprenedores en el marc del programa.

L’Ajuntament de Girona destinarà 30.000 euros a la convocatòria del programa Aixequem Persianes per a aquest 2022. L’objectiu d’aquesta subvenció, que va néixer el 2013, és fomentar la implantació d’activitats econòmiques en els locals, carrers i barris més afectats per la situació econòmica i l’atur, i millorar així la cohesió social a la ciutat. Les sol·licituds per participar-hi es podran presentar de l’1 al 30 de setembre.

Actualment els ajuts ja arriben a 16 barris i sectors de la ciutat de Girona: Campdorà, Can Gibert del Pla, Carme, Eixample Sud, Font de la Pólvora, Gavarres, Hortes, La Creueta, Mas Xirgu, Pedreres, Pedret, Pont Major, Sant Narcís, Santa Eugènia, Torre Gironella i Vila-roja. Es tracta de zones de la ciutat amb una taxa d’atur més elevada que la mitjana municipal i on s’ha detectat un número molt alt de locals comercials buits, superior al de la mitjana de la ciutat.

Les ajudes s’atorguen en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria oberta, i es valoraran les sol·licituds a través de diferents criteris. Aquest any es donarà una major puntuació als projectes que es basin en principis d’economia social i solidària; al jovent, empresariat i comerciants individuals en règim d’autònoms; als projectes singulars, artesans o innovadors, i als que comptin amb viabilitat tècnica i econòmica, o que en enriqueixin i complementin el mix comercial de la zona on s’estableixi el local de l’activitat econòmica, entre d’altres.

“Aquest és un programa que s’ha consolidat, i que encaixa amb l’objectiu que tenim el govern de fomentar el comerç de proximitat i de barri. Hem anat adaptant les condicions al context actual, per això donem especial rellevància, per exemple, a projectes que siguin singulars o que proposin una oferta diferent per al barri on es volen implantar. L’Aixequem Persianes és un projecte viu, que ens ajuda a fomentar el comerç com a motor econòmic i de creació d’ocupació de Girona”, ha explicat la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes. 

Poden optar a la subvenció els titulars de projectes cooperativistes, empreses mercantils, associacions, fundacions, centres d’inserció laboral, empresaris, comerciants i professionals autònoms persones físiques o jurídiques amb projectes d’emprenedoria, projectes artesanals o bé experiències singulars que contribueixin a dinamitzar o incentivar sectors en risc. El locals beneficiaris s’han d’establir en algun dels barris afectats, i han de ser locals oberts al públic amb activitat econòmica. Queden exclosos dels ajuts els magatzems i les oficines i centres de direcció de negocis on no hi hagi atenció al públic.

L’ajut consisteix en subvencions econòmiques directes a fons perdut i fins a l’esgotament de la partida, amb un import màxim de 3.500 euros per a l’establiment i l’inici de l’activitat, i amb dos topalls. El primer, fins a 2.500 euros, caldrà destinar-los a cobrir despeses de posada en funcionament, com ara l’adquisició de maquinària, utillatge, obres menors, equipament de noves tecnologies, mobiliari o altres despeses subvencionables assimilades. El segon límit, fins a 1.000 euros, serà per fer front al cost de la taxa de llicència d’obertura municipal, a les despeses per a l’obtenció del certificat tècnic d’obertura del local, a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), i a la prima d’assegurança de cobrament del lloguer.

El programa Aixequem Persianes s’emmarca en el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Girona. La prova pilot es va iniciar al barri de Sant Narcís, especialment afectat per les obres del TAV. Posteriorment, es va ampliar als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla i, a partir del 2020, es va desplegar en 13 barris més. Des del 2013 fins ara, s'han atorgat en el marc del programa 131.426 euros en forma d’ajuts econòmics a un total de 46 iniciatives emprenedores.

Podeu consultar-ne les bases i tota la informació al web municipal.