Incidències

Afectacions circulatòries amb motiu d'un rodatge al Barri Vell [18 al 21 de gener]

13/01/2021 14:35Font: Ajuntament de Girona

Del 18 al 21 de gener

Entre els dies 18 i 21 de gener es durà terme un rodatge al Barri Vell de Girona que comportarà

les següents afectacions a la circulació de vehicles:

 • Tall del carrer de Ferran el Catòlic, la pujada del Rei Martí i la pujada de la Catedral, el dilluns 18 de gener, de les 6.30 h a les 19.30 h.

  Els muntatges s’iniciaran el dissabte 16 de gener i finalitzaran el 20 de gener.  Es prohibirà l’estacionament de vehicles als següents llocs:
  • Carrer del Bellaire (Plataforma Galligants), del 14 al 21 de gener, pels camions de rodatge.
  • Carrer de Francesc Samsó, del 18 al 21 de gener, per la col·locació d’un grup electrogen.
  • Carrer de Ferran el Catòlic, del 16 al 21 de gener, per muntatge, rodatge i desmuntatge.
  • Carrer dels Manaies i pujada de la Catedral el dia 18 de gener per rodatge.
 • Tall del carrer dels Alemanys el dimarts 19 de gener, de les 7 h a les 15 h.

Es prohibirà l’estacionament de vehicles d’unes vuit places de l’aparcament de la plaça de Sant Domènec.

També es rodarà a la plaça dels Jurats, a l’interior de la Catedral i als Banys Àrabs però no comportaran afectacions a la circulació de vehicles.