Activació del Pla d'emergència per sequera

10/08/2023 13:50


Font: Ajuntament de Girona
Fase d'excepcionalitat per sequera

Per decret d'alcaldia de 15 de juny de 2023 s'activa el Pla d'emergència per sequera del municipi de Girona i l'aplicació de les mesures que s'hi detallen vista la vigent situació d'excepcionalitat per sequera a Catalunya.

Polítiques i mesures d'estalvi d'aiguaRestriccions d'aigua