Incidències

Inici dels treballs de senyalització del carril bici de la Creu

06/07/2020 08:24Font: Ajuntament de Girona

La durada de les obres es preveu que sigui d'unes 8 setmanes

A partir del dilluns 6 de juliol s’inicien els treballs de senyalització del nou carril bici del carrer la de Creu, comprès entre el carrer de Joan Maragall i la rotonda dels Països Catalans. La durada de les obres es preveu que sigui d'unes 8 setmanes.

Els treballs es duran a terme per trams de carrer (segons illes). El primer tram anirà del carrer de Joan Maragall fins al carrer del Migdia i s’iniciarà el dilluns 6 de juliol, tindrà una durada d'unes 2 setmanes.

Durant els treballs es prohibirà l'estacionament de vehicles en els trams de carrer on s'actuï. Es deixaran espais habilitats per a la càrrega i descàrrega de mercaderies.

Es permetrà l'entrada i la sortida als guals afectats, excepte quan els treballs de pintura se situïn davant l'entrada de vehicles. La durada màxima de les afectacions als guals serà d'1 hora.