Afectacions circulatòries al carrer de la Torre Rafela

09/09/2022 11:00Font: Ajuntament de Girona

A partir del dilluns 12 de setembre s'iniciaran les obres de millora del drenatge urbà de la via pública al sector del carrer de la Torre Rafela, 1-15. Aquesta actuació implicarà talls parcials del carrer en funció de l'alçada on s'estigui treballant. Es garantirà l'accés als guals en tot moment.