Incidències

Afectacions circulatòries al carrer del Riu Freser [a partir del 8 d'octubre]

08/10/2020 15:46Font: Ajuntament de Girona

El proper dijous 8 d'octubre està previst que comencin les obres de reforma de la urbanització del carrer del Riu Freser, entre els carrers de Santiago i de Sant Isidre.

Les obres es dividiran en dues fases, la primera afectarà la cruïlla entre el carrer del Riu Freser i el carrer de Sant Isidre i tindrà una durada d'unes tres setmanes.

Les obres d’urbanització consten en convertir aquest carrer en espai per a vianants, que juntament amb els espais lliures ja existents, conformaran una plaça.

L’actuació a la cruïlla del carrer de Sant Isidre consisteix en ampliar la vorera en els radis de gir entre el carrer del Freser i el carrer de  Sant Isidre, amb nous encintats, creació de guals per a vianants i execució de nous embornals i les seves connexions.