Tractament fitosanitari pel control del morrut de les palmeres a diversos indrets de la ciutat [el divendres 22 de juliol]

19/07/2022 14:42Font: Ajuntament de Girona

El divendres 22 de juliol de 2022 es durà a terme un tractament fitosanitari pel control del morrut de les palmeres del Cementiri de Palau-Sacosta i de diversos punts de la ciutat, com les que hi ha a la plaça del Mercadal, al passeig de Fora Muralla, als jardins de Pedret i al barri de Sant Narcís. 

El tractament s’iniciarà a les 4 h de la matinada i s'allargarà fins a les 15 h, mitjançant l’aplicació del producte fitosanitari EPIK (insecticida a base d'Acetamiprid al 20 %). 

Els condicionants preventius per seguretat segons la fitxa de dades del producte són els següents:

  • No entrar a la zona tractada fins que l’aplicació s’hagi assecat. Per aquest motiu l’Ajuntament senyalitzarà la zona tractada.
  • Evitar el contacte amb les palmeres i les herbes del seu entorn durant les primeres 24 hores.
  • Evitar passejar gossos durant l’aplicació i al voltant de les palmeres les 24 hores posteriors.

Per a més informació podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament de Girona (972 41 90 04) entre les 9 i les 14 h.