Grip aviària, un nou cas detectat. Consells i mesures de prevenció

03/02/2022 11:55Font: Ajuntament de Girona

Consells sobre la cria d’aus per a autoconsum a Catalunya i mesures de bioseguretat per prevenir la grip aviària

Arran de la confirmació d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges al municipi de Soses (Lleida), el passat 4 de gener, la Generalitat de Catalunya insta a totes les explotacions avícoles i corrals d’aviram del territori de Catalunya a l’aplicació de  mesures de bioseguretat i destaca l'obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.

En data 27 de gener, s'ha confirmat un nou cas d'Influença Aviària d'Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en una cigonya trobada als Aiguamolls de l'Empordà. Aquest cas se suma al focus detectat al municipi de Soses (Lleida), el passat 4 de gener. Per això, la Generalitat de Catalunya insta a totes les explotacions avícoles i corrals d'aviram del territori de Catalunya a l'aplicació de mesures de bioseguretat i destaca l'obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.

Mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària:

  • Prohibició ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça.
  • Prohibició cria d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d'aus de corral.
  • Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure (es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d'aus silvestres prèvia sol·licitud).
  • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA) 
  • Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres. 
  • Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003).

Signes per a la detecció d’un possible focus d’Influença Aviària en explotacions avícoles:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%. 
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada. 
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d'influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

A més a més, recordem que és obligatori que tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum1, comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC.

_____________________

1Es consideren explotacions avícoles d'autoconsum aquelles instal·lacions on es crien aus amb destinació exclusiva al consum familiar amb una capacitat inferior a 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals, i en cas d’avicultura de posta, a una capacitat de 32 gallines ponedores.