Afectacions circulatòries al Barri Vell amb motiu d’obres als carrers dels Calderers i de les Ballesteries [del 29 d’agost al 21 d’octubre]

22/07/2022 15:08Font: Ajuntament de Girona

El 29 d’agost comencen les obres d’execució d’una rasa per escomeses de subministrament elèctric als immobles del carrer de les Ballesteries 19 i pujada de Sant Feliu 3. A partir del 29 de d’agost el carrer de les Ballesteries serà un vial només per als vianants i no es podrà circular pels carrers de les Ballesteries i dels Calderers.

La setmana del 29 d’agost al 2 de setembre, s’iniciaran les obres amb l’execució de sondatges per localitzar els serveis existents. A partir del 5 de setembre començaran els treballs d’excavació de la rasa des del transformador del carrer dels Calderers fins a connectar amb l’escomesa de l’immoble del número 19 del carrer de les Ballesteries.

L’Ajuntament de Girona ha establert vies alternatives per circular pel Barri Vell:

- Els vehicles que accedeixin al centre històric des de la plaça de Catalunya, en arribar al carrer de les Ballesteries, seran desviats cap al carrer de l’Argenteria i la rambla de la Llibertat.

- Els automòbils que hagin d’accedir al sector de la catedral hauran d’entrar al Barri Vell pel carrer del Bellaire i la pujada del Rei Martí. 

Mentre el carrer de les Ballesteries estigui tancat a la circulació, els vehicles de més de 3,5 tones no podran accedir al centre històric per la plaça de Catalunya a causa de les maniobres que s’han de fer per circular per l’itinerari alternatiu. Pel que fa a l’accés de la pujada del Rei Martí, aquest es restringirà a vehicles de tipus turisme i a furgonetes lleugeres a causa de la limitació d’amplada i alçada del vial.  

Durant les obres no es permetrà l’accés als guals del carrer de les Ballesteries. L’accés als guals de la pujada de Sant Feliu s’haurà de fer des de la pujada del Rei Martí.

D’altra banda, els treballs també afectaran la circulació del bus urbà. L’L12 no circularà pel Barri Vell durant el període d’obres. En sentit a la vall de Sant Daniel, en arribar a la plaça de Catalunya, l’autobús es desviarà cap a la Gran Via de Jaume I. Això comportarà que s’anul·lin les parades de la plaça del Vi, del carrer de la Cort Reial i del carrer dels Calderers. Per contra, l’L12 pararà a les següents parades: a l’avinguda de Sant Francesc núm. 4, a la Gran Via de Jaume I amb el carrer Nou i a l’avinguda de Ramon Folch. 

Per a qualsevol dubte o suggeriment us podeu dirigir a la bústia d’avisos del web municipal.