Incidències

Avís de llançament de petards per foragitar estornells

13/11/2019 14:14

Avís de llançament de petards per foragitar estornells

A la plaça de Poeta Marquina.

A principis d’octubre van començar-se a executar les actuacions de foragitament dels estornells de la plaça del Poeta Marquina, en el marc del contracte de serveis de control i gestió de plagues d’aus urbanes, mitjançant la reproducció de sons de rapinyaires i crits d’alerta en els altaveus col·locats als arbres.

Atesos els resultats dels censos elaborats i gràcies a les actuacions descrites, es constata que des de principis d'octubre, la població d’estornells que es concentrava inicialment a la plaça ha passat dels 9.000 individus i alguns milers de pardals, fins als 2.500 que encara ara segueixen baixant per refugiar-se als plataners del voltant.

Per tal de foragitar aquests estols que segueixen baixant, en els propers dies l’empresa contractada complementarà la reproducció dels sons amb actuacions de llançament de petards de diferent potència. Els petards es llançaran al capvespre, de forma puntual, per part de personal especialitzat i respectant les mesures de seguretat previstes. L’empresa i els serveis tècnics de l’ajuntament de Girona faran un seguiment acurat del conjunt d’actuacions per a valorar-ne l’efectivitat.

Agraïm la seva paciència i comprensió per suportar les molèsties que els puguin generar el soroll d’aquestes actuacions, atès que tenen per objectiu evitar riscos per la salut pública, així com reduir les incidències i danys en el mobiliari urbà, als habitatges i/o als vehicles ubicats en aquest espai.