Carrer de Martí Sureda, 2

Places: 60

Aparcament gratuït.