"Ofici de Tenebres de Divendres Sant", amb motiu del concert que el grup Cantoría oferirà de l''obra de T.M. de Victoria

Casa de Cultura

dimecres, 22 de març 2023 - 19:00

Per Jordi-Agustí Piqué i Collado (monjo del monjo de l'abadia de Montserrat)

El prevere Jordi-Agustí Piqué, de l'abadia de Montserrat, parlarà d'aquest ritus propi de la Setmana Santa. Hi serà present el quartet vocal Cantoría que interpretarà algunes de les peces. Servirà de preparació del concert, amb l'obra del renaixentista Tomás Luís de Victoria, que l'esmentat quartet oferirà el 7-IV al Festival del Castell de Peralada.