Per què la IA necessita incorporar les humanitats?

CaixaForum Girona

dijous, 23 de març 2023 - 18:30

Cal identificar les opcions presents i futures de la IA, emmarcar-les correctament i plantejar la pregunta següent: qui pot establir aquestes opcions i com ho ha de fer?

Potser la contribució més gran de les humanitats a l'hora de repensar la intel·ligència artificial és constatar que el desenvolupament de la IA no és una qüestió atzarosa, sinó que implica fases successives d'eleccions humanes de gran transcendència. És important identificar les opcions presents i futures, emmarcar-les correctament i plantejar la pregunta següent: qui pot establir aquestes opcions i com ho ha de fer?

A càrrec de:

Joan Manuel del Pozo, doctor en Filosofia i professor emèrit de la Universitat de Girona