Dret a la ciutat i ciutats habitables

Auditori de Girona

dilluns, 28 de novembre 2022 - 18:00

Diàleg entre Begoña Roman (Filòsofa) i Manuel Delgado (Antropòleg)

Diàleg en el marc de les Jornades sobre Dret a la Ciutat "Vides a la ciutat". Les jornades són organitzades pel Consell de Cohesió i Serveis Socials (CCSS) de Girona, un òrgan de participació que agrupa prop de 40 entitats i que té per objectiu reflexionar sobre la realitat social de la ciutat i identificar necessitats per poder fer propostes i desenvolupar projectes coparticipants, pel que fa a l’accés a drets i la inclusió social. Les Jornades combinaran sessions de matí, amb un enfocament més tècnic i professional, amb espais de tarda oberts a la ciutadania, i en espais descentralitzats.