Acció feminista descolonial per sentipensar la vida

Centre Cívic Santa Eugènia

divendres, 25 de novembre 2022 - 17:30

Dia contra la violència de génere

En el dia contra la violència de génere, volem reflexionar de forma col·lectiva sobre la visibilitat, representació i espai de veu de les referents del feminisme descolonial entre el moviment de dones migrants a Espanya, amb la finalitat d'evidenciar, resignificar i visibilitzar l'activisme feminista descolonial, les seves pràctiques i discursos, i així donar-li un sentit polític de transformació per al sosteniment de la vida en comunitat.