Visibilització de la dona esportista

Biblioteca Carles Rahola

dimecres, 28 de setembre 2022 - 18:30

Olga Praderas

Les dones de l'esport són infravalorades esportivament i econòmicament i les oportunitats que tenen per ser professionals són poques. La imatge de la dona i de l'home en l'àmbit públic és molt diferent i en gran part respon a uns estereotips que determinen els nostres comportaments i la nostra percepció d'allò propi de cada sexe. Una anàlisi de tots aquests aspectes ens permet formar-nos per detectar i definir el problema de la igualtat en el món de l'esport i buscar estratègies per millorar-ho.