Cicle de debats ètics

Centre Cívic Pla de Palau

dijous, 20 de gener 2022 - 20:00

Filosofia pràtica

Trobades mensuals de l'escola de filosofia El Pou, obertes a tothom.
L’escola de filosofia pretén ser un instrument per a ajudar a la reflexió filosòfica. Un debat de filosofia amb Josep Maria Carbó

20 de gener: El dilema de la llibertat i la seguretat.
Quanta llibertat hem de cedir per a assolir seguretat?
17 de febrer: Quanta llibertat d'expressió ens podem permetre?
Tenim llibertat per a expressar tot el que pensem o volem? 
17 de març: Allò virtual pot substituir allò real?
La realitat virtual ofereix més avantatges que inconvenients?
21 d’abril: Bé està el que bé acaba?
Les accions són bones o dolentes per elles mateixes o en funció del seu èxit o fracàs? 
19 de maig: El poder i l'obediència. 
Hem de ser obedients o  hi ha desobediències obligatòries?
16 de juny: Existeix la llibertat? 
Fins a quin punt som responsables dels nostres actes i de les seves conseqüències?