La digitalització i la sostenibilitat: eines claus en la nova edificació

Centre Cultural La Mercè

dijous, 20 de gener 2022 - 10:00

Amb el Clúster d'Energia Eficient de Catalunya

En el context actual d'irrupció massiva de les tecnologies de la informació, cal avançar en la digitalització d'un sector, el de la construcció, que encara té molts deures i que presenta moltes mancances. Aquest procés comportarà un repte per als usuaris en el context actual i alhora, una oportunitat de diferenciació i millora per als professionals.

D'altra banda, la sostenibilitat ha esdevingut també un element clau en el nou model edificatori a partir de les demandes dels consumidors i de la nova regulació i en aquest sentit són cada vegada més els requeriments que es formulen tant en el disseny, com en l'elecció dels materials i en l'execució dels projectes.

En aquesta jornada s'analitzarà la situació actual i les perspectives de futur tant a França com a l'Estat espanyol de la mà d'un nodrit pool d'experts.

Entre les ponències està prevista la de 'Estat de la rehabilitació energètica d'edificis a Catalunya/Europa' a càrrec d'Ainhoa Mata, cap d'Unitat d'EDIFICIS a l'ICAEN o la taula rodona d'experiències de socis pertanyents als membres del projecte EDIFICAT.

Aquesta jornada s'emmarca dins de les activitats del projecte europeu EDIFICAT. El projecte EDIFICAT ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) creat per la Unió Europea.