Una altra mirada. Els personatges femenins del Cinema Clàssic

Museu del Cinema

dissabte, 15 de gener 2022 - 10:30

Curs de Cinema

D'una banda, el curs proposa als alumnes un apropament a l'Edat Daurada de la Història del Cinema nord-americà des de l'estudi dels grans personatges femenins i les actrius que els han interpretat, analitzant diferents aspectes (rols, arquetips i estereotips, funcions narratives, estètiques i simbòliques) de la representació de la dona al cinema i les seves evolucions/involucions al llarg dels anys, tot acotant-los en el fecund marc dels gèneres cinematogràfics --la comèdia, el melodrama i el cinema negre en seran els principals, però també es tractarà el western i el fantàstic.

De l'altra, i com a necessari contrapunt a la sovint esbiaixada visió de la feminitat de l'imaginari hollywoodià, el curs planteja el seguiment en paral·lel de l'evolució de la figura de la dona en la societat nord-americana de l'època, contextualitzant cada pel·lícula analitzada en el seu present històric (els feliços anys vint, la Gran Depressió, la Segona Guerra Mundial, el naixement de la societat de consum...) i enriquint-la amb pinzellades de la teoria cinematogràfica feminista d'analistes de la talla de Molly Haskell, Laura Mulvey, Teresa de Lauretis o Janet Staiger.