Girona: idees, símbols, identitats que construeixen la ciutat

Museu d'Història de Girona (Sala d'Exposicions)

dissabte, 15 de gener 2022 - 12:00

Conversa entre Eva Vázquez Sílvia Planas sobre la construcció d'una identitat col·lectiva gironina, que és rica i diversa

Espai de diàleg entre Eva Vázquez Sílvia Planas que amb els seus relats proposen una manera diferent de mirar i d'entendre la ciutat i el seu patrimoni, que construeix una identitat col·lectiva gironina, que és rica i diversa.