Les coses que foren

Museu d'Història de Girona (Sala d'Exposicions)

diumenge, 16 de gener 2022

Històries de Girona narrades pels objectes del Museu

L’exposició explica, a través d’objectes destacats i curiosos, històries de la ciutat i de la seva gent. Els objectes preserven records i mantenen diàlegs entre ells i amb el passat. Una relectura amb perspectives diverses crea nous relats que, des dels marges de la història convencional, posen en relleu algunes petites grans qüestions que han anat construint Girona. Tots tenen valor patrimonial i tots suggereixen històries, que són fruit de les reflexions de qui ha mirat els objectes tenint en compte els temps, els espais i les vides que els envolten.
L’exposició proposa un recorregut per les històries de Girona i convida a exercir, manllevant-li l’expressió a Carles Rahola, el sentiment de noble curiositat per les coses que foren.