Agenda a 7 dies vista

Requisits per accedir a les ajudes Covid19 i càlcul de la quantia

En línia

dimecres, 16 de juny 2021 - 11:00

Sabeu com calcular si compliu els requisits econòmics per accedir a les noves ajudes COVID19, per a empreses i autònoms, i en quina quantia?
El govern central ha creat dues noves línies d'ajut: la línia COVID-19 d'ajudes directes a autònoms i empreses i la línia per a la reestructuració de deute financer COVID-19. Les ajudes van des dels 3.000 € als 200.000 euros en funció de la tipologia d'empresa que hi tingui dret. També s'han prorrogat les mesures laborals i ajudes derivades de la COVID19 fins al 30 de setembre del 2021.
En aquest taller us expliquem i resolem els dubtes sobre les noves línies d'ajut per a autònoms i empreses que es convocaran properament, publicades al Reial Decret-llei 5/2021, i les ajudes vigents. També analitzarem la nova prorroga dels ERTOS i les ajudes dels autònoms.

Temari:
- Pròrroga dels ERTOS.
- Ajuts per als autònoms i noves línies d’ajuts estatals.
- Requisits per accedir als ajuts i càlcul de la quantia.

L’explicació tindrà una durada d’una hora i posteriorment la ponent, Elisabeth Embid (advocada laboralista), dedicarà 30 minuts a resoldre els dubtes dels assistents.