Agenda a 7 dies vista

Karate Inclusiu

Mifas

dijous, 17 de juny 2021 - 11:30

El Karate és un tipus d’art marcial japonès que serveix per adquirir coneixements de defensa personal i aporta, a les persones que el practiquen, un increment del seu benestar físic i emocional. La sessió serà presencial i hi haurà places limitades. Es durà a terme al Centre de Salut i Esport MIFAS Active de Girona. Es tractaran els orígens del Karate i com ha evolucionat fins a arribar al Karate inclusiu, explicació sobre com serien les sessions de Karate inclusiu, tècnica individual (KIHON): tècniques individuals treballades amb companys/es, tècnica coreografiada (KATA): execució tècnica coreografiada simulant un combat contra diferents persones, defensa personal: treball col·laboratiu i d’oposició amb altres companys/es i explicació del funcionament dels cinturons. Caldrà portar roba còmoda per si es fa algun tipus de demostració o part pràctica sobre defensa personal durant la sessió.