Agenda a 7 dies vista

Alfabetització digital: informàtica i internet

Servei Municipal d'Ocupació

dijous, 17 de juny 2021 - 15:30

Projecte INTRO

ALFABETITZACIÓ DIGITAL: INFORMÀTICA I INTERNET (25h)
per a joves fins a 30 anys

Què aprendràs?

- Introducció als dispositius digitals.
- Contingut digital: visualització, emmagatzematge i recuperació d'informació.
- Programes i aplicacions informàtiques bàsiques.
- Navegació per internet.
- Aplicacions bàsiques: correu electrònic, fòrums de debat, videoconferències.