Agenda a 7 dies vista

Aprendre a aprendre a un ritme sostenible

Aula virtual SMO

divendres, 26 de febrer 2021 - 09:30

A càrrec de El Despertador

Com podem treballar l’aprenentatge en entorns de crisi o VUCA?

En aquesta activitat reflexionarem sobre l'aprenentatge com a motor per sostenir el canvi, prendrem consciència de les diferents dimensions de l'aprenentatge, i identificarem les claus necessàries per readaptar-nos de la millor manera possible als escenaris incerts i complexos que ens envolten.

Creiem que aquesta activitat pot ser útil per prendre consciència i afinar en un diagnòstic (primer) i un pla de desenvolupament competencial (posteriorment) de les diferents dimensions que predisposen a l’aprenentatge en entorns de crisi o VUCA (volàtils, incerts, complexes i ambigus). Viatjar i fer un breu recorregut, acurat, reflexiu i conscient, per aquests territoris, des d’una actitud exploradora i descobrir oportunitats pot ajudar a destravar i a fluir en el procés d’aprenentatge i, conseqüentment, en el lideratge personal.

Sessió a càrrec d'Anna Soriano i Oliver de El despertador, coaching i recreació personal.

SMObilitza el millor de tu!