Agenda a 7 dies vista

English Book Club

Llibreria Linguae

dimecres, 24 de febrer 2021 - 20:30

The Cockroach, Ian McEwan

Cada mes un llibre diferent. Durant la sessió s’ofereix una introducció al llibre, als seus temes, als antecedents de l’autor i al context en què va ser escrit, i després cada persona expressa la seva opinió i es discuteixen les idees principals amb l'ajuda del professor.
Sessions adequades a partir d'un nivell intermedi de l’idioma.
Informació sobre el llibre.